Seuraavissa kappaleissa kerron vuoden 2023 kuulumisia Oulun kaupunginvaltuustosta ja yhdyskuntalautakunnasta, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustosta sekä puheenjohtajan pestistäni Oulun Vihreässä kunnallisjärjestössä ja muista luottamustoimistani.

Aiemmat poliittiset vuosikertomukseni voit lukea täältä:

Vuosi 2022
Vuosi 2021
Vuosi 2020

Jos sinua kiinnostaa lähteä ehdolle kunta- ja/tai aluevaaleissa 2025, niin laita viestiä ja jutellaan asiasta lisää. Olen myös mukana Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjan tukijoukoissa Oulussa, joten ole yhteydessä, jos haluat siihen mukaan. Yhteinen ilta Pekan kanssa Oulun konserttiin perjantaille 12.1. saa lippuja täältä

Henkilökohtaisessa elämässä etsin tällä hetkellä töitä, joten jos sinulla on vinkata ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää yritystä tai organisaatiota, jossa voisi olla käyttöä projektinhallintataitoiselle ja kehittämisorientoituneelle generalistille, niin saa olla yhteydessä. 

Niin ja toki siis Oulun kaupungin päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä, saa olla jatkossakin yhteydessä. 

Oulun kaupunginvaltuustossa päätettiin talousarviosta, Oulun Infran yksiköiden ulkoistuksesta ja kouluverkosta

Valtuuston isoin asia oli tänäkin vuonna talousarviosta 2024 päättäminen. Puolueiden väliset budjettineuvottelut menivät sopuisasti ja veroprosentit oli päätetty jo edellisenä vuotena pariksi vuodeksi kerrallaan. Hyvinä uutisina talousarvioon saatiin 150 000 euroa lisää rahaa Oulun teatterin toimintaan sekä 3 miljoonaa euroa lisää katujen ja teiden investointimäärärahaan korjausvelan kasvun taittamiseksi. Lisäksi Haukiputaan urheilukentästä ja Honkapirtistä saadut hyvät täydentävät kirjaukset talousarviotekstiin. Haukiputaan urheilukentän kirjaus on seuraavanlainen. 

“Haukiputaan kirkonkylän liikuntapaikat rakennetaan hajautetulla mallilla. Oulun kaupunki Päivämäärä Kaupunki tulee mahdollistamaan eri liikuntamuotojen lähiliikuntapaikat, koulujen tarpeet, urheiluseurojen harrastus- ja kilpaurheilun. Yleisurheilun ja jalkapallon kilpailuolosuhteet turvataan. Investoinnit toteutetaan vuosien 2024-2025 aikana.”

Erityisesti yleisurheilun kilpailuolosuhteiden säilyttäminen on tärkeä kirjaus, koska muuten täyspitkä juoksurata tai muut lajipaikat saattaisivat olla vaarassa uuden kentän myötä. Kirjaus pitää avoinna myös vaihtoehdon nykyisen yleisurheilukentän kunnostamiseksi. 

Toukokuussa valtuusto päätti Oulun Infran -liikelaitoksen katu- ja viherpalveluiden liikkeenluovutuksesta ja ulkoistuksesta. Vastustin tätä yhdessä muun vihreän valtuustoryhmän kanssa. Monituottajamalli on toiminut tähän asti varsin hyvin ja huoltovarmuuden kannalta jonkinlainen omatuontanto olisi ollut hyvä säilyttää. Säästö saadaan pääosin aikaiseksi työntekijöiden työsuhteen ehtoja heikentämällä.

Kesäkuun valtuuston kokouksessa päätettiin tulevasta kouluverkosta hyväksymällä useiden eri alueiden palveluverkkoselvitykset. Keiskan, Kuivasojan, Lämsänjärven ja Sanginsuun kouluyksiköt lakkautetaan ja Takkurannan, Tirinkylän, Ylikylän ja Pikkaralan yksiköt saivat ehdollista jatkoa. Lähes koko vihreiden valtuustoryhmä oli kokouksessa näiden esitysten takana. 

Koulujen lakkauttamispäätösten tekeminen ei ole millään muotoa helppoa, ja siksi oli hyvä, että päätöksenteon tueksi laadittiin kattavat ennakkovaikutusten arvioinnit. Päätösten taustalla on se, että Oulun peruskoulujen oppilasmäärän arvioidaan vähenevän jopa 4000 oppilaalla vuoteen 2030 mennessä. Jos kahden suhteellisen lähellä toisiaan sijaitsevan kouluyksikön oppilasmäärä laskee niin, että oppilaat mahtuvat yhteen kouluun, on yksiköiden yhdistäminen järkevää. Lisää päätöksen taustoista voit lukea Vihreän valtuustoryhmän kannanotosta.  

Tein valtuustoaloitteen imetysmyönteisyyden lisäämisestä ja valtuustokyselyn liikuntaa edistävästä yhdyskuntarakenteesta

Jätin lokakuun valtuuston kokouksessa ensimmäisen henkilökohtaisen aloitteeni imetysmyönteisyyden lisäämiseksi otsikolla Oulusta imetysmyönteinen työpaikka

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.12.2023 konsernihallinnon laatiman positiivisen vastauksen aloitteelleni: 

“Oulun kaupunki suhtautuu myönteisesti imetyksen jatkamiseen töihin palatessa. Haluamme olla mukana lisäämässä imetystietoisuutta ja imetysmyönteisyyttä työpaikoilla sujuvan työhön paluun tukena. Oulun kaupungin konsernihallinto pyrkii tukemaan työpaikkoja viihtyisien imetystilojen mahdollistamiseksi ja esihenkilöiden tueksi (infoa esihenkilöille Akkunaan).

Kannustamme työyhteisöjä imetysmyönteisyyteen, esimerkiksi tilaratkaisuissa on hyvä huomioida imetysmahdollisuus. Työhyvinvointitiimi voi olla esihenkilöiden ja työyhteisöjen tukena imetysmyönteisten työpaikkojen luomisessa, kun työpaikat ottavat asian käsittelyyn omien tarpeittensa mukaisesti.” 

Olin myös valmistelemassa Oulun Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitetta Lisää varjopaikkoja päiväkotien ja koulujen pihoille. Tämäkin valtuustoaloite sai positiivisen vastauksen viranhaltijoilta alkusyksystä. Varjopaikat huomioidaan pihojen uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä. Avonaisille pihoille on hankittu kankaisia aurinkopurjeita sekä aurinkovarjoja. Varhaiskasvatuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa päivittäin ja kuullaan heidän toiveitaan. Henkilökuntaa on ohjeistettu huolehtimaan varsinkin kesäaikaan lasten riittävästä nesteen saannista, lasten ihon suojaamisesta päähineillä ja muulla asianmukaisella vaatetuksella sekä mahdollisilla aurinkovoiteilla. Lasten ulkoilua voidaan laajentaa myös lähipuistoihin ja sisätiloihin jääminen on todellinen vaihtoehto, kun aurinko paistaa kuumimmillaan ja UV-säteily on korkeimmillaan.

Valtuuston kokouksessa 13.11.2023 vastattiin minun ja Susa Vikeväkorvan (vihr.) tekemään valtuustokyselyyn, jossa kysyimme sitä, millä keinoin kaupunkisuunnittelussa voidaan tukea liikunnallista elämäntapaa. Saimme kyselyyn kattavan vastauksen kaavoitusjohtajalta ja se on nähtävissä/kuultavissa kokoustallenteelta n. 9 minuutin kohdalta.

Yhdyskuntalautakunnassa saatiin joukkoliikenteen palvelutasopäätökseksi laiha kompromissi 

Keväällä keskeisin yhdyskuntalautakunnan asia oli Oulun joukkoliikenteen palvelutasosta päättäminen. Päätöksenteko venyi helmi-maaliskuulta toukokuulle lisäselvityksien ja käynnissä olleiden eduskuntavaalien vuoksi. 

Joukkoliikenteen viranhaltijat olivat valmistelleet kolme eri vaihtoehtoa päätöksenteon tueksi. laaja palvelutason parannus (vaihtoehto 1), tästä karsitumpi vaihtoehto (vaihtoehto 2) ja suppea vaihtoehto (vaihtoehto 3). 

Lautakunta ja kaupunginhallitus päätyivät vaihtoehtoon 2 kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten äänin, kun vaihtoehtoa 1 kannattivat vihreiden lisäksi vasemmistoliitto ja SDP.

Nettovaikutuksiltaan ero vaihtoehdon 1 ja vaihtoehdon 2 välillä arvioitiin olevan vain noin 1,5 euroa vuodessa. Ero ei ole suuri siihen nähden, miten mittavat hyödyt oululaisille ja koko kaupungille tällä saadaan. Jos joukkoliikenne Oulussa ei kehity samaan tahtiin muiden suurten kaupunkien kanssa, voi olla että Oulu tippuu tärkeistä valtakunnallisista kehittämishankkeista pois. Onneksi sentään vaihtoehtoa 3 muutkaan puolueet eivät olleet valmiita tukemaan, koska silloin joukkoliikenteen kapasiteetti olisi ollut aivan liian suppea kaupungin kasvuun nähden. 

Yhdyskuntalautakunnassa käsiteltiin paljon muitakin asioita

Yhdyskuntalautakunnassa käsiteltiin vuoden aikana lukuisia muitakin asioita joukkoliikenteen palvelutasopäätöksen lisäksi. Valitettavasti keskustan liikenteen kehittämiseksi yhdyskuntalautakunnassa ei ole löytynyt konsensushakuista ja tulevaisuuteen katsovaa kehittämishalukkuutta, vaan syksyllä keskustan liikenteen yleissuunnitelma ja Isokadun katusuunnitelma vedettiin pois valmistelusta vähin äänin ja Kasarmintien katusuunnitelma palautettiin valmisteluun. 

Keväällä päätimme metsien hoito- ja käyttösuunnitelmasta, jossa ei valitettavasti haluttu pienentää hakkuutuottotavoitteita tai lisätä luonnon monimuotoisuutta. Lisää aiheesta voit lukea valtuusto- ja lautakuntakollegani Esa Aallon blogista

Kaava-asiat sujuivat jälleen lähes yksimielisesti lautakunnassa. Virpiniemen ja Terwa Towerin kaavoja vastustin lautakunnassa. Virpiniemen kaavaa vastustin sen yleiskaavan vastaisuuden perusteella ja Terwa Towerin sen sopimattomuudella suistoympäristöön. Valtuusto hyväksyi Virpiniemen kaavan marraskuun kokouksessa (lähes koko vihreiden ryhmä vastusti sitä). Terwa Towerin kaava on tulossa näillä näkymin maaliskuussa valtuuston käsittelyyn. 

Vuoden aikana lautakunta osallistui myös Oulun kaupungin maankäyttö- ja toteuttamisohjelmaa valmisteliin työpajoihin ja antoi siitä lausunnon. Sain lausuntopohjaan aikaiseksi sen, että liikerakentamisen keinoja edistetään keskustan alueelle laadittavan kehittämisvision laadinnan yhteydessä. 

Syksyllä äänestimme myös aikakin poikkeamisluvasta tulvariskialueelle, jossa olimme vihreiden, vasemmiston ja demarien edustajien kanssa viranhaltijapohjan puolella osayleiskaavan vastaisuuden ja viranomaisten antamien lausuntojen vuoksi. Esittelijä jätti lautakunnan myönteisestä päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Lautakunnassa äänestettiin myös Oulun mukana olosta Iijoki-sopimuksessa. Vihreät ja vasemmistoliitto olivat palautusesityksen kannalla: “Iijoki-sopimus neuvotellaan uudelleen siten, että sopimukseen ei sisälly toimenpiteitä, jotka kalatalousviranomainen on kalatalousvelvoitemuutoshakemuksessaan esittänyt vesivoimayhtiön velvoitteiksi. Tämä on selkeästi kirjattava sopimukseen.” Valitettavasti tähän ei saatu lautakunnan enemmistöä taakse. 

Loppuvuoden onnistuminen oli Hiukkabaanan palauttaminen valmisteluun siltä osin, että mietitään keino, miten Kajaanintie yli voidaan säilyttää kulkumahdollisuus, sillä Välkkylän kohdalta olisi muuten poistunut kaksi erittäin käytettyä, mutta vaarallista suojatietä. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohde

Vuosi 2023 oli hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi. Siirtymä ei ole ollut ongelmaton, mutta monessa asiassa Pohde on onnistunut siirtymässä muita hyvinvointialueita paremmin. Osallistuin varajäsenä muutamiin seminaareihin ja kokouksiin vuoden aikana. Osallistuin myös valtuustoryhmämme tapaamisiin, kun muodostimme kantaa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman laatimiseen. Kyseessä on 90 miljoonan säästöohjelma jo ennalta vaikeassa tilanteessa oleviin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin. On hyvä, että alustavista versioista saatiin poistettua esimerkiksi leikkaukset omaishoitajien tukeen ja maksuttomaan ehkäisyyn. Vihreät saivat myös valtuustossa läpi muutosehdotuksen, jossa laajennetaan vaativia ja pitkiä psykoterapiapalvelujen kaikille ikäryhmille miljoonalla lisäeurolla. 

Joulukuussa Pohteelle päätettiin talousarvio ja lisää Vihreän aluevaltuustoryhmän ajatuksista voit lukea Emma Heikuran ryhmäpuheenvuorosta.

Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö

Vuosi 2023 oli viimeinen, jonka toimin Oulun Vihreän Kunnallisjärjestön puheenjohtajana. Työntekijäasiat muuttuivat piirijärjestön, aluevaltuustoryhmän ja kunnallisjärjestön tapahtuma- ja viestintäkoordinaattorin irtisanouduttua tehtävästä. Uutta henkilöä ei heti palkattu tilalle ja eduskuntavaalien jälkeen puolueella ei olisi ollut varaakaan siihen. Eduskuntavaalitappio muutti piirin ja kunnallisjärjestön yhteisen toiminnanjohtajan työnkuvaa siten, että aiemman 5 viikkotunnin sijaan nostimme kunnallisjärjestön maksuosuutta 10 viikkotuntiin, joka on kunnallisjärjestön kannalta parempi asia. 

Eduskuntavaalitappion myötä uusia ihmisiä innostui mukaan vihreiden jäseneksi ja järjestäämme uusien iltaan toukokuussa tuli myös kivasti väkeä paikalle. Perustimme myös kuntavaalien työryhmät ja saimme niihin uusia aktiiveja mukaan. 

Pitkään pohdinnassa ollutta Oulun Vihreiden ja Oulun Vihreän Kunnallisjärjestön yhdistymistä edistettiin vuoden aikana ja Oulun Vihreille laadittiin uudet säännöt. Oulun Vihreät toimii jatkossa myös kunnallisjärjestönä eli on vastuussa vihreiden kuntavaalikampanjasta Oulussa.  Oulun Vihreisiin voi sääntömuutoksen myötä liittyä jäsenjärjestöjä mukaan. 

Positiivista oli myös se, että saimme uudet hallitukset sekä Oulun Vihreisiin ja Oulun Vihreään kunnallisjärjestöön vuodelle 2024. 

Muut luottamustoimet: Puoluevaltuusto, Pohjolan OP:n hallintoneuvosto ja maakuntavaltuusto

Toimin kesäkuun puoluekokoukseen asti Vihreiden puoluevaltuuston jäsenenä, ja osallistuin Kouvolassa ja Helsingissä pidettyihin puoluevaltuuston kokouksiin. Kokouksissa hyväksyttiin eduskuntavaaliohjelma, elinkeinopoliittinen ohjelma ja tiedepoliittinen ohjelma sekä tehtiin muita puolueen kannalta tärkeitä päätöksiä ja käytiin keskusteluja. Vaikutin myös taustakeskusteluihin siitä, miten Vihreät vastaavat hallitustunnustelija Orpon kysymyksiin, vaikka en tuohon kokoukseen päässyt osallistumaan. En hakenut puoluekokouksessa jatkoa tehtävään, vaikka todella mielekäs ja innostava paikka on olla osana puoluevaltuustoa. Ehkä joskus myöhemmin lähden uudelleen mukaan. 

Uusi Pohjolan osuuspankki käynnisti toimintansa toukokuun alussa (ent. Oulun Osuuspankki, Pohjolan osuuspankki ja Tornion osuuspankki), ja osallistuin pariin hallintoneuvoston kokoukseen syksyllä. 

Syksyllä minut valittiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäseneksi (varalla olin toiminut jo valtuustokauden alun). Maakuntavaltuutettujen tulee olla kotikuntiensa valtuutettuja. Vuoden merkittävin päätös oli uuden maakuntajohtajan valinta. Tehtävään valittiin Jussi Rämet, joka on hoitanut tähän asti tehtävää malliikkaasti.

Olin keväällä ehdolla Tekniikan Akateemisten valtuustovaaleissa. Kiitän lämpimästi kaikkia 62 minua äänestänyttä tekkiläistä – valitettavasti se ei tällä kertaa riittänyt valtuuston asti. Vuoden 2026 valtuustovaaleihin saamme toivottavasti suuremman Vihreän listan Pohjoisesta, jolloin saamme taas edustajan täältä. 

Mielipidekirjoitukset

10.1.2023 Pitko & Manninen. Ihmiset elävöittävät Oulun keskustan – eivät autopaikat. Kaleva. https://www.kaleva.fi/ihmiset-elavoittavat-oulun-keskustan-eivat-autopai/5223716
30.3.2023 Manninen & Luotola. Oulun joukkoliikenteen palvelutasopäätökset olisi pitänyt tehdä jo. Kaleva. https://www.kaleva.fi/oulun-joukkoliikenteen-palvelutasopaatokset-olisi-/5441455
3.5.2023 Manninen, Aalto, Röntynen, Luotola & Meriläinen. Toimiva joukkoliikenne on arvovalinta. Forum24.
27.4.2023 Manninen. Toimiva joukkoliikenne luo elinvoimaa Oululle ja Oulun seudulle. Kaleva. https://www.kaleva.fi/toimiva-joukkoliikenne-luo-elinvoimaa-oululle-ja-o/5503591
27.5.2023 Hyrkkö & Manninen. Koulutus ja tutkimus ovat sijoituksia tulevaisuuteen. Kaleva. https://www.kaleva.fi/koulutus-ja-tutkimus-ovat-sijoituksia-tulevaisuute/5576492
22.6.2023 Määttä & Manninen. Lisää varjopaikkoja päiväkotien ja koulujen pihoille. Kaleva. https://www.kaleva.fi/lisaa-varjopaikkoja-paivakotien-ja-koulujen-pihoil/5644127
16.10.2023 Manninen. Oulun kaupungista imetysmyönteinen työpaikka. Kaleva. https://www.kaleva.fi/oulun-kaupungista-imetysmyonteinen-tyopaikka/5953105
4.11.2023 Manninen. Johtajia tarvitaan monilta aloilta. Kaleva. https://www.kaleva.fi/johtajia-tarvitaan-monilta-aloilta/6013957
28.12.2023 Manninen & Hallikainen: Terwa Tower ei sovi sellaisenaan suistoympäristöön. Kaleva. https://www.kaleva.fi/terwa-tower-ei-sovi-sellaisenaan-suistoymparistoon/6147755