Jätetty valtuuston kokouksessa 9.10.2023

Oulun kaupungista imetysmyönteinen työpaikka

Perhevapaauudistuksen myötä lapsen hoitojaksot jakautuvat vanhempien kesken aiempaa tasaisemmin ja imettävät vanhemmat saattavat palata töihin lapsen ollessa aiempaa pienempiä, imetyksen vielä jatkuessa. 

Imetys edistää äidin ja lapsen terveyttä. Suomessa suositellaan täysimetystä 4–6 kuukauteen asti ja tämän jälkeen osittaisimetystä vähintään vuoden ikään saakka. Moni vanhempi jatkaa imetystä WHO:n suositusten mukaisesti myös yli yksivuotiaan lapsen kanssa.

Töihin palaaminen ei saa olla este imetyksen jatkamiselle, jos äiti toivoo imetyksen jatkoa. Työpaikoilla voidaan tukea imetystä monin tavoin: joustava työaika, mahdollisuus taukoihin, rauhallinen tila imetykselle tai rintamaidon pumppaamiselle sekä mahdollisuus säilyttää pumpattua maitoa. Työyhteisön myönteinen ilmapiiri imetykselle on avainasemassa. 

Minä ja muut allekirjoittaneet ehdotamme, että Oulun kaupunki ryhtyy toimiin edistääkseen imetysmyönteisyyttä työpaikoillaan. Konkreettisia toimenpiteitä voivat esimerkiksi olla vauvan imetyksen ja maidon pumppaamisen mahdollistaminen työpäivän aikana sekä imetystietoisuuden lisääminen esihenkilöille. Imetysmyönteisyys on paitsi hyvää työnantajapolitiikkaa, myös esimerkkinä toimimista muille työnantajille Oulussa ja Oulun seudulla.

Aino-Kaisa Manninen
valtuutettu (vihr.)

Edit 30.12.2023:

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.12.2023 konsernihallinnon laatiman positiivisen vastauksen aloitteelleni: 

“Oulun kaupunki suhtautuu myönteisesti imetyksen jatkamiseen töihin palatessa. Haluamme olla mukana lisäämässä imetystietoisuutta ja imetysmyönteisyyttä työpaikoilla sujuvan työhön paluun tukena. Oulun kaupungin konsernihallinto pyrkii tukemaan työpaikkoja viihtyisien imetystilojen mahdollistamiseksi ja esihenkilöiden tueksi (infoa esihenkilöille Akkunaan).

Kannustamme työyhteisöjä imetysmyönteisyyteen, esimerkiksi tilaratkaisuissa on hyvä huomioida imetysmahdollisuus. Työhyvinvointitiimi voi olla esihenkilöiden ja työyhteisöjen tukena imetysmyönteisten työpaikkojen luomisessa, kun työpaikat ottavat asian käsittelyyn omien tarpeittensa mukaisesti.”