Kiitos puheenjohtaja!

Arvon valtuustokollegat ja muut kuulijat täällä kokoussalissa ja etänä!

Terwa Tower on hyvä hanke – sijainti on vain täysin väärä.

Hankkeiden ja elinvoiman edistäminen on tärkeää ja kaupungille jopa välttämätöntä. Olemme siihen sitoutuneet valtuustostrategiasta asti. Hotellikapasiteetin lisääminen kaupunkiimme on erittäin kannatettavaa.

Emme voi kuitenkaan mennä vain markkinoiden ehdoilla, vaan kaupungin, eli meidän päättäjien on osoitettava ne paikat, jonne korkea rakentaminen soveltuu.

Sunnuntain Kalevassa taloustieteen professori Elias Oikarinen toi ansiokkaasti esiin, millaisia positiivisia ja negatiivisia ulkoisvaikutuksia korkealla rakentamisella on. Korkealla rakentamisella voidaan saada positiivisia ulkoisvaikutuksia aikaan esimerkiksi, kun se keskittyy asumistihentymiin ja paikalliset palveluyritykset saavat asiakkaita. Negatiivisia ulkoisvaikutuksia voivat esimerkiksi olla liikenteen ruuhkautuminen, ympäristön varjostuminen, maisemahaitat ja tuulisuuden lisääntyminen. Taloustieteen näkökulmasta positiivisten ulkoisvaikutusten pitää olla suuremmat kuin negatiiviset hankkeiden toteuttamiseksi. Nämä reunaehdot eivät tässä täyty.

Hyvät valtuutetut.

Vastuu rakennetusta ympäristöstä on meillä kaikilla. Herkälle suistoalueen sopisi paljon paremmin pienipiirteisempi rakentaminen. Kaavaprosessin aikana on kuitenkin tullut selväksi, että tämä ei ole hankkeeseen ryhtyneen toimijan kannalta mahdollista. Siksi hankkeelle tulee osoittaa uusi paikka ja käynnistää kaavaprosessi uudestaan.Tampereella korkea rakentaminen on sijoittunut aseman seudulle, ja se olisi oikea suunta meilläkin.

Käsi sydämellä en voi sanoa, että Terwa Tower olisi sellaista Vau-arkkitehtuuria, joka tälle paikalle kuuluu. Siksi en voi äänestää kaavan hyväksymisen puolesta. Kannatan Veikko Ervastin tekemää hylkäysesitystä.