Julkaistu Kalevassa 28.12.2023

Oulun yhdyskuntalautakunta käsitteli kokouksessaan 12.12.2023 Terwa Towerin kaavaa. Yhdyskuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä, mikäli kaava-asiakirjojen muuttamista vaativia muistutuksia tai lausuntoja ei nähtävillä olon aikana tehdä.

Kaava on edennyt todella hyvään suuntaan huoneistohotelli-toimistorakennuksen poistumisen myötä. Rakennusalan vähentäminen on vähentänyt autopaikkojen tarvetta ja sitä kautta vähentää osaltaan haittoja kävelylle ja pyöräilylle Kaarlenaukiolla.

Myös ajorampin sijoittuminen kirjaston ja tornihotellin väliin on hyvä muutos. Rantojen säilyminen ja julkinen näköalapaikka tornin huipulla sekä kirjaston näkymän säilyminen ovat myös hyviä asioita kaavassa.

Kaikesta positiivisesta kehityksestä huolimatta edelleen tornihotelli on näin pienelle Vänmanninsaarelle ja jokisuistoon aivan liian massiivinen. Liikenteellistä haittaa aiheuttaa lähes ympärivuorokautinen ajoliikenne saarelle, jossa jo nyt sijaitsee pääkirjasto ja kaupunginteatteri.

Käsi sydämellä emme voi sanoa tämän olevan hienoa wow-arkkitehtuuria täydentämään arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä ja suistoaluetta. Pidämme myös läpinäkyvinä hohtavia havainnekuvia harhaanjohtavina.

”Hotellikapasiteettia ehdottomasti Ouluun tarvitaan lisää. Valitettavasti tässä hankkeessa vaihtoehtoisia paikkoja ei alun alkaenkaan selvitetty, eikä tarjottu muita toteuttamistapoja.”

Näistä syistä esitimme kaavan palauttamista valmisteluun, ja koska se ei saanut laajempaa kannatusta, myös kaavan hylkäämistä.

Palautusesityksen reunaehtoina olivat tornihotellin rakennettavan kerrosalan vähentäminen 30 prosentilla, jotta torni sopii paremmin Vänmannin saaren kulttuurisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävään ympäristöön, ja jotta rakennuspaikka saadaan liikenteellisesti toimimaan paremmin kävelijöiden ja pyöräilijöiden kannalta.

Hanketta tulee myös arvioida valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti RKY-alueen eli valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön ja luonnonperinnön huolehtimisen näkökulmasta käsin.

Hylkäysesityksessä yhdyskuntalautakunta olisi keskeyttänyt kaavan valmistelun ja etsinyt vaihtoehtoisen sijoittumisen Terwa Tower -hotellille, esimerkiksi Oulun rautatieaseman seudulta.

Molemmat esitykset hävisivät äänin 11–2.

Hotellikapasiteettia ehdottomasti Ouluun tarvitaan lisää. Valitettavasti tässä hankkeessa vaihtoehtoisia paikkoja ei alun alkaenkaan selvitetty, eikä tarjottu muita toteuttamistapoja.

Aino-Kaisa Manninen
valtuutettu, yhdyskuntalautakunnan jäsen (vihr.)

Taru Hallikainen
yhdyskuntalautakunnan varajäsen (vihr.)

Oulu