Muutamien vihreiden toimijoiden innoittamana päätin kirjoittaa ensimmäisen oman vuosikertomukseni siitä, millaisia asioita olen eri toimielimissä tehnyt vuoden 2020 aikana. Luottamushenkilöiden vuosikertomukset ovat oivallinen tapa lisätä avoimuutta ja mahdollisesti innostaa uusia toimijoita mukaan päätöksentekoon ja vaikuttamaan. Seuraavissa kappaleissa kerron kuulumisia Oulun seudun joukkoliikennejaostossa, Oulun Vihreässä kunnallisjärjestössä ja muissa luottamustehtävissäni. 

Joukkoliikennejaosto

Olen edustanut oululaisia vihreitä Oulun seudun joukkoliikennejaostossa syksystä 2017 alkaen ja olen tullut valituksi tehtävään sitä kautta, kun olin ehdolla kuntavaaleissa 2017. Joukkoliikennejaosto kokousti vuoden aikana kymmenen kertaa, joista osallistuin yhdeksään kokoukseen. Lisäksi kestävästä liikkumisesta järjestettiin kaksi joukkoliikennejaoston ja yhdyskuntalautakunnan yhteisseminaaria, joista molempiin osallistuin. 

Suurimpina asioina joukkoliikennejaostossa oli koronaepidemiaan liittyvät päätökset esimerkiksi kevään vuorojen harventamisesta valmiuslain aikana sekä käteisen käytön väliaikaisesta lopettamisesta joukkoliikenteestä. Tällä hetkellä käteinen ei ole käytössä Oulun joukkoliikenteessä, joten lippu täytyy hankkia joko mobiilina tai pitää huolta, että Waltti-kortilla on rahaa lippua varten. 

Seurasimme jaostossa tiivisti matkustajamäärien ja lipputulojen kehittymistä. Lipputulovajetta paikkasivat osittain saadut valtionavustukset

Vuoden aikana Waltti-kortin lataamiselle linja-autoissa asetettiin kahden euron latausmaksu, jolla pyritään kannustamaan asiakkaita lataamaan korttiaan netissä tai muissa Waltti-kortin latauspisteissä. Vuoden 2021 alussa latausmaksuihin on luvassa pieniä hinnankorotuksia

Positiivisina asioina jaostossa oli lähimaksamisen edistyminen, kun joukkoliikennejaosto päätti elokuussa lähimaksamiseen tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta. Näillä näkymin lähimaksaminen käynnistyisi Oulussa alkusyksystä 2021. Kestävämpiä käyttövoimia edistettiin myös liikennöintikohteen 9 kilpailutuksessa, jossa käyttövoimaksi valittiin biodiesel. Kohde 9 sisältää linjat 36 Ylikiiminki-Oulu arkipäivien vuorot sekä linjan 38 Ylikiiminki-Kiiminki vuorot. Sopimus astuu voimaan kesäkuussa 2021.

Aiempien vuosien tehdyt päätökset näkyivät konkreettisesti vuonna 2020, kun esimerkiksi Linnanmaan suuntaan alkoi liikennöidä lisää vuoroja – myös Toppilan kautta –  ja Oulun neljä ensimmäistä biokaasubussia aloittivat liikenteessä linjalla 10. Suurimpana huolena on joukkoliikenteen matkustajamäärien kehittyminen koronapandemian aikana ja sen jälkeen. Tammi-lokakuun aikana matkustajamäärät laskivat noin 35 % edellisen vuoden tasoista. Tämä vastaa paluuta noin 4-5 vuoden takaisiin bussimatkustajamääriin Oulussa. 

Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö

Minut valittiin 27.2.2020 Oulun Vihreän kunnallisjärjestön hallituksen puheenjohtajaksi ja tekemistä on riittänyt vihreän kuntavaalikampanjan rakentamisessa hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, työryhmissä ja vihreiden työntekijöiden yhdessä hommia tehden. 

Kunnallisjärjestössä on tällä hetkellä erilaisia työryhmiä, jotka valmistelevat kuntavaaliohjelmaa, ehdokashankintaa, viestintää, vihreiden sisäisiä luottamuspaikkakriteerejä, ja ehdokaskoulutuksia. Olen osallistunut näistä kaikkien muiden toimintaan paitsi ehdokaskoulutusryhmään. 

Vuoden aikana olen ehtinyt käydä lukuisia keskusteluita mahdollisten kuntavaaliehdokkaiden kanssa, valmistellut budjettia ja esityslistoja, suunnitellut viestintää ja vaalimainonnan sisältöjä, rekrytoinut vaalityöntekijän ja osallistunut puolueiden välisiin neuvotteluihin tulevan kauden luottamuspaikkajaon pelisäännöistä. 

Edustin Oulun Vihreää kunnallisjärjestöä vihreiden etäpuoluekokouksessa syyskuussa, jossa pidin puheen palautteenannosta ja millaista poliittista keskusteluilmapiiria haluamme ajaa. Puoluekokouksessa hyväksyttiin uusi periaateohjelma vihreille seuraavaksi kahdeksaksi vuodeksi eteenpäin.  

Yhdessä muiden kunnallisjärjestöjen kanssa otimme kantaa vihapuheeseen ja siihen, että kaikille on tilaa osallistua poliittiseen päätöksentekoon

Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana 17, joista kolme oli pidetty ennen hallituskauteni aikaa, joten osallistuin siis 14 hallituksen kokoukseen. 

Jos sinua kiinnostaa lähteä mukaan tekemään Oulusta vihreämpää kuntavaalikampanjan kautta tai harkitset ehdokkuutta, niin lisätietoja voit lukea täältä

Muut luottamustoimet

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajistossa olin mukana muun muassa evästämässä ja hyväksymässä ylioppilaskunnan uutta strategiaa sekä talousvaliokunnassa evästämässä hallitusta ja edustajistoa ylioppilaskunnan talouteen liittyvissä kysymyksissä. Ylioppilaskunnan uudessa strategiassa avoimuuden, rohkeuden, vaikuttavuuden ja yhteisöllisyyden rinnalle nostettiin uudeksi arvoksi kestävyys, josta vihreä ryhmämme oli erittäin ylpeä. OYY:n strategia on luettavissa täältä

Tekniikan akateemisten eli TEKin vaalit järjestettiin tänä vuonna, joissa toimin vihreän listan vaaliyhdyshenkilönä. Saimme valtakunnallisesti kuusi paikkaa. Itse jatkan varavaltuutettuna ja  uuden valtuustoryhmämme sihteerinä. Työ valtuustossa on käynnistynyt mukavasti ja aktiivisesti kahdessa valtuuston kokouksessa. 

Minut valittiin myös Oulun Osuuspankin hallintoneuvostoon kuluvana vuonna. Olen ehtinyt osallistua vasta yhteen kokoukseen ja verkkokoulutuksiin, mutta työ vaikuttaa mielenkiintoiselta ja sellaiselle, jossa on mahdollisuus oppia asioita uudelta toimialalta.