Seuraavissa kappaleissa kerron vuoden 2021 kuulumisia Oulun seudun joukkoliikennejaostosta, ensimmäisestä syksystä kaupunginvaltuustossa ja yhdyskuntalautakunnassa sekä puheenjohtajan pestistäni Oulun Vihreässä kunnallisjärjestössä. 

Luottamushenkilöiden vuosikertomukset ovat oivallinen tapa lisätä avoimuutta ja innostaa uusia toimijoita mukaan päätöksentekoon ja vaikuttamaan. Tämä on sarjassaan toinen poliittinen vuosikertomukseni. Vuoden 2020 kertomuksen voit lukea täältä.

Vuosi 2022 käynnistyykin vauhdilla, kun aluevaalien ennakkoäänestys käynnistyy 12.1. Olen ehdolla Pohjois-Pohjanmaalla numerolla 490! 

 

Joukkoliikennejaostossa päätettiin Ruskon bussipilotista ja lähimaksaminen saatiin käyttöön

Toimin joukkoliikennejaoston varapuheenjohtajana syyskuuhun 2021 asti. Vuotta hallitsi Oulun taksipalvelut Oy:n (OTP) sanktiointi sopimusrikkomuksista, mitä on käsitelty useissa kokouksissa vuoden aikana. Sopimusrikkomuksien taustalla ovat pääpiirteissään liikennöitsijän laite- ja järjestelmäpuutteet sekä sopimuksen vastainen kalusto. Kiista Oulun joukkoliikenteen ja OTP:n välillä on edelleen kesken, ja toivon, että se saadaan päätöksen mahdollisimman pian. On kaikkien seudun asukkaiden etu, että Oulun joukkoliikenteessä liikennöidään sopimuksen mukaisella kalustolla. 

Positiivisia asioita jaostossa olivat lähimaksamisen käyttöönotto busseissa, Ruskon joukkoliikennereitin pilotin käynnistyminen tammikuussa 2022 ja päätökset City-liikenteen kehittämisestä ja uuden reitin D perustamisesta vuoden 2023 alusta lähtien. Lähimaksulla maksettaessa bussilippujen hinnat ovat samat kuin Waltti-kortillakin. Tällä hetkellä matkustaja voi maksaa vain oman matkansa lähimaksulla, mutta kehitystyötä tehdään, jotta jatkossa useammankin matkan voi maksaa samalla kortilla. 

Alkuvuonna 2021 jaosto päätti luopua paperisista aikataulukirjoista vähäisen menekin ja kustannussyiden vuoksi. Aikatauluja saa kuitenkin tulostettua maksutta Oulu 10 -palvelupisteissä Torikadulla Oulun keskustassa, Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulunsalossa, Yli-Kiimingissä ja Yli-Iissä sekä BusinessAsemalla (entinen Posti-talo), Nallikarissa ja lentoaseman asiakaspalvelussa. 

Koronapandemia vaikutti matkustajamääriin heikentävästi myös vuonna 2021 Oulun seudulla. Valtiolta saatiin myös tukea onneksi. 

 

Kaupunginvaltuustossa talousarvioon saatiin positiivisia lisäyksiä, mutta ei lisäresursseja mielenterveydelle

Aloitin uutena kaupunginvaltuutettuna 1.8.2021 ja homma on sisältänyt paljon perehtymistä, koulutuksiin osallistumista, seminaareja ja kokoustamista. Seminaarien teemoina ovat olleet kaupungistrategia ja  talousarvio. Suurimpana syksyn päätösasiana olikin talousarvio 2022, jossa lyötiin lukkoon Oulun kaupungin veroprosentti seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Valtuusto ei tehnyt muutoksia veroprosenttiin.

Vihreässä valtuustoryhmässä yhteistyö on sujunut hyvin. Kokoonnumme aina ennen valtuuston kokouksia sunnuntaikokouksiin, jotka ovat avoimia kaikille vihreille toimijoille. Lisäksi kokoonnumme vielä maanantaisin ennen valtuuston kokousta kuulemaan asioita, mitä ryhmänjohtajien palaverissa on valtuustoasioista keskusteltu. 

Vihreät saivat talousarvioon läpi hyvin tavoitteitaan: hyvinvointipalveluiden budjettiraamia korotettiin 3 miljoonalla eurolla vastaamaan todellisia kuluja, Linnanmaan uimahallin rakennustyö käynnistyy vuonna 2022, esteettömyyskoordinaattorin toimi perustetaan ja täydennysrakentamisen kannusteita kehitetään. Lisäksi kannatimme muiden ryhmien hyviä kirjauksia mm. perusopetuksessa pienryhmiä lisäämiseksi ja varhaiskasvatuksen työtilanteeseen puuttumiseksi. Olemme ryhmässä tyytyväisiä myös siihen, että henkilökunnan liikunta- ja kulttuuriedut palautetaan vuodesta 2023 alkaen. 

Tavoitteita talousarvioon jäi myös saavuttamatta. Vihreät valtuutettumme tekivät budjettialoitteet kaupunkipyöristä, mielenterveyspalveluiden lisämäärärahoista, Sanginjoen luontobussista, katujen korjauksen lisärahoituksesta ja tuulivoimaselvityksen laatimisesta. Omat puheenvuoroni kaupunkipyöräaloitteesta ja tuulivoimaselvityksestä voit lukea täältä

Talousarviokäsittelyssä erityisesti harmittaa se, että valtuusto ei päässyt sopuun mielenterveyspalveluiden lisäresurssoinnista, vaikka ennen vaaleja ja vaalien jälkeen tämä oli monelle valtuutetuille yksi tärkeimmistä tavoitteista. Valtuustossa lisämäärärahojen puolesta äänestivät vihreiden lisäksi, vasemmiston ja sdp:n valtuutetut. Koronapandemia on koitellut ihmisten henkistä jaksamista, joten nyt jos koskaan lisäpanostuksia tarvittaisiin. Kokoomuksen valtuustoryhmä oli tehnyt myös aloitteen palvelusetelin käyttöönotosta mielenterveyspaveluihin, mutta emme voineet tätä vihreänä ryhmänä kannattaa ilman määrärahan korotusta.

Kompromissina talousarvioon saatiin sentään oheinen kirjaus: ”Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin turvataan riittävät resurssit. Jos mielenterveyspalveluita tarvitsevien määrä ei alene merkittävästi nykyisestä, niin riittävä määräraha turvataan lisätalousarviolla kesken toimintavuoden 2022.” Toivotaan siis, että hyvinvointilautakunta seuraa mielenterveyspalveluiden tilannetta jo heti tämän vuoden alusta ja tekee rohkeasti lisämäärärahaesityksen valtuustolle kesken vuoden. Vaikka järjestämisvastuu mielenterveyspalveluista siirtyy vuonna 2023 hyvinvointialueille, akuuteista mielenterveydenhäiriöistä kärsivät eivät voi odottaa sinne asti. 

Syksyn aikana jätimme vihreänä valtuustoryhmänä kolme valtuustoaloitetta: suositeltuina liputuspäivinä liputtamisesta, ekologisen kompensaation pilottiin mukaan lähtemisestä ja pyörien parkkihallista keskustaan. Lisäksi otimme kantaa stadionhankkeen ja lainmukaisen kaavavalmistelun puolesta

Vuonna 2022 isoja valtuustoasioita tulevat olemaan mm. kaupunkistrategiasta päättäminen ja se, siirrytäänkö Oulussa pormestarijärjestelmään johtamisessa vai ei. 

 

Yhdyskuntalautakunta torppasi kaupunkipyörät

Yhdyskuntalautakunnassa monet kaavahankkeet ovat edistyneet syksyn aikana, suurimpana Hartaanselän asuntomessualue. Olemme saaneet kokouksien yhteydessä kuunnella mielenkiintoisia alustuksia meneillään olevista asioista ja muutama seminaarikin on järjestetty, muun muassa Oulussa tehtävästä luonnonmonimuotoisuustyöstä. Vuonna 2022 viherkerroin otetaan käyttöön keskeisissä kaavahankkeissa. Tämä on tärkeä työkalu viihtyisien ja hulevesien hallintaa parantavien kaupunkiympäristöjen rakentamisessa. Olemme saaneet infon myös metsien hoito- ja käyttösuunnitelmasta, joka päivitetään alkuvuodesta 2022. Toivon, että suunnitelmassa otetaan huomioon metsien suojelu- ja ennallistamistavoitteet sekä siirrytään enenevissä määrin jatkuvan kasvatuksen periaatteisiin kaupungin metsien hoidossa. 

Melkein heti yhdyskuntalautakunnan aloittaessa saimme kuulla infon kaupunkipyörien meneillään olevasta kilpailutuksesta ja sen yhteydessä yllättäen selvisi, että lautakunnan enemmistö oli kääntynyt vaalien jälkeen kaupunkipyörähankintaa vastaan. Kaupunkipyörien hankinnasta oli sovittu edellisellä kaudella valtuustotasolla mm. kaupunkistrategiassa ja se oli myös osa aiemmin hyväksyttyä ympäristöohjelmaa. Lisäksi Oulun kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmassa kaupunkipyörät arvioitiin olevan yksi kustannustehokkaimmista tavoista lisätä kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta Oulussa. 

Oikeistopuolueet kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset perustelivat hankinnankeskeyttämispäätöstä taloudellisilla syillä ja sillä, että aika on ajanut kaupunkipyörien ohi sähköpotkulautojen eli skuuttien myötä. Arvio vuosittaisista nettomenoista oli n. 600 000 euroa. Itse toin lautakunnan keskusteluissa esille mm. Kuopion esimerkkiä, jossa sähköpyörät on otettu omakseen ja kulut kattavat menot jo lähes kokonaan. Järjestelmän käynnistämiseen uppoaa toki kuluja ennen kuin tulopuolta saadaan kasvatettua, mutta kaupunkipyöriä voidaan pitää erittäin kustannustehokkaina tapana edistää kestävän liikkumisen ja kaupungin ilmastotavoitteita tulevina vuosina.. Näen myös, että kaupunki tai seudullinen toimija on paras kaupunkipyörien järjestäjä, koska silloin lippujen hinnat saadaan pidettyä kohtuullisina, palvelua voivat käyttää myös alaikäiset nuoret ja matkat on helppo yhdistää Oulun joukkoliikenteessä tehtäviin bussimatkoihin. 

Kaupunkipyörien kilpailutus yhdyskuntalautakunnassa oli käynnistetty jo keväällä 2021 ja muutamat samat puolueet olivat yksissä tuumin olleet päättämässä asiasta jo silloin. Yhdellekään puolueelle Oulun taloustilanne ei ole tullut vaalien jälkeen yllätyksenä ja siksi äänestäjienkin kannalta on ikävää, että aiemmin puolueiden kesken sovituista asioista ei pidetty kiinni. 

Vihreät pitävät esillä kaupunkipyöräasiaa jatkossakin ja toivottavasti saamme sen osaksi seuraavaa kaupunkistrategiaa. 

 

Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö järjesti vihreän kuntavaalikampanjan

Oulun Vihreän Kunnallisjärjestön pääasiallisena tehtävänä on järjestää vihreiden kuntavaalikampanja ja puolitoista vuotta kestänyt vaalityö huipentui kesäkuun kuntavaaleihin. Kampanjaorganisaatiomme koostui vaalikoordinaattorin ja osa-aikaisen toiminnanjohtajan työpanoksesta, kunnallisjärjestön hallituksesta sekä ehdokkaista ja heidän kampanjatiimeistään

Yhdistyksen puheenjohtajana projektiin kului satoja tunteja muun muassa ehdokashankintaan, vaalitavoitteiden suunnitteluun, budjetointiin, ehdokaskoulutukseen, viestintään ja markkinointiin. Näiden hommien lisäksi jaksoin myös edistää omaa vaalikampanjaani, usein iltamyöhään. Lisäsinnikkyyttä kampanjoinnissa vaadittiin, kun vaalien ajankohta siirtyminen huhtikuulta kesäkuulle lisäsi myös kampanjan kestoa kahdella kuukaudella.

Puheenjohtajana voin olla ylpeä, että saimme täyden ja monipuolisen 100 ehdokkaan listan Oulussa kuntavaaleihin. Monet ehdokkaista panostivat henkilökohtaisesti paljon aikaa, rahaa ja energiaansa vihreiden yhteisen vaalimenestyksen eteen ja se työ oli erittäin arvokasta. Vihreiden yhdeksäs, joka on vieläpä oma valtauustopaikkani, saatiin vain parinkymmenen äänen turvin, joten jokaisella ehdokkaalla oli merkitys lopputuloksen kannalta. Voin olla tyytyväinen myös siihen, että vaikka paikkamäärä tippui Oulussa yhdellä valtuutetulla, notkahdus kannatuksessa ei ollut niin suuri kuin muissa Suomen suurimmista kaupungeissa. 

Vaalien jälkeen kesällä toimin vihreiden toisena pääneuvottelijana neuvottelemassa puolueiden kesken kunnallisista luottamuspaikoista. Vihreät saivat neuvotteluissa hyvinvointilautakunnan, Oulun teatterin ja Musiikkijuhlasäätiön puheenjohtajapaikat sekä kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan paikan. Kaikki henkilövalintamme voit lukea tästä tiedotteesta.

Syksyllä kunnallisjärjestön puheenjohtajana paketoin kuntavaaleja ja valmistelin syyskokousta. Syyskokouksessa minut valittiin jatkokaudelle kunnallisjärjestön hallitukseen vuosille 2022-2023. Pääsen kehittämään vihreää toimintaa Oulussa vaalien välissä yhdessä varapuheenjohtaja Miia Immosen sekä muiden hallitusten jäsenten Marja Lähteen, Olavi Kuikan, Pia Alatorvisen, Satu Lapinlammen ja Nina Patrikan kanssa. 

 

Mediaosumat syksyltä 2021

31.8.2021 Kalevan haastattelu ”Oulun pitää tehdä kun­nian­hi­moi­sem­paa il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­po­li­tiik­kaa”, sanoo vih­rei­den val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Ai­no-Kai­sa Man­ni­nen

11.10.2021 Kalevan uutinen Po­lii­ti­kot eri­mie­li­siä kau­pun­ki­pyö­rien han­kin­nas­ta – yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta mit­taut­taa, riit­tää­kö tahto pyö­rä­jär­jes­tel­män kil­pai­lu­tuk­sen jat­ka­mi­seen

19.10.2021 Yhteinen mielipidekirjoitus Kalevassa: Kau­pun­ki­pyö­rät osaksi Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä – ver­rok­ki­na Kuopio, missä säh­kö­avus­tei­set pyörät on otettu hyvin vastaan ja toi­min­ta­tu­lot kat­ta­vat menot miltei ko­ko­naan

27.10.2021 Kalevan uutinen: Oulun kau­pun­ki­pyö­rien kil­pai­lu­tuk­sen kes­keyt­tä­mis­pää­tök­ses­tä har­ki­taan va­li­tus­ta mark­ki­na­oi­keu­teen – jos valitus on­nis­tuu, lau­ta­kun­nan päätös jou­du­taan pyör­tä­mään tai päätös pitää tehdä uu­del­leen

28.10.2021 Kalevan kysely: Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton enem­mis­tö pitäisi kun­ta­ve­ro­pro­sen­tin ny­kyi­sel­lään – monet ha­lua­vat alentaa veroa tu­le­vai­suu­des­sa

28.10.2021 Kalevan uutinen: Vih­rei­den eh­do­kas­han­kin­ta sujunut hi­taas­ti – Tois­tai­sek­si koossa alle puolet alue­vaa­lien täy­des­tä lis­tas­ta

13.12.2021 Kalevan uutinen: Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to ko­koon­tui vuoden vii­mei­seen ko­kouk­seen Ou­lu­hal­lin ava­ris­sa ti­lois­sa – ta­lous­ar­vio nui­jit­tiin läpi