Aluevaaleissa on puhuttu paljon byrokratiasta ja siitä väheneekö vai lisääntyykö se sote-uudistuksen myötä. Jotkut ovat myös nostaneet kampanjoissaan esiin sen, että he haluavat leikata nimenomaan hallinnosta. Tässä vaiheessa haluaisin kysyä, että mikä hallinnossa on heidän mielestään turhaa ja leikattavissa olevaa.

On totta, että sote-uudistuksen myötä muodostuu uusi hallinnon taso, johon valitaan päättäjät suorilla vaaleilla. Aiemmin nämä päättäjät on valittu kuntavaaleissa ja kuntatasolta on puolestaan valittu edustajat kuntayhtymien, kuten Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, hallintoon. Hallintoa ja päätöksentekoa on siis ollut ennenkin, mutta äänestäjillä ei ole ollut mahdollisuutta valita suoraan sote-alan päättäjiään.

Hallinto mahdollistaa hyvinvointialueen toiminnan

Määrittelen itse hallinnon niin, että se mahdollistaa hyvinvointialueen toiminnan mahdollisimman sujuvalla tavalla. Se on hyvää johtamista ja resursointia sekä hallinnon ammattilaisten palkkaamista, jotta lääkärien, hoitajien ja muiden sote-ammattilaisten työ voidaan ohjata suoraan sinne, missä se on tehokkainta. Lääkärien ja hoitajien ei kuulu tapella päivittäisten tulostinongelmien tai paperinpyörittelyn kanssa. 

Toki hallinnon kehittämistä ja karsimista on myös järkevää tehdä. Esimerkiksi päällekkäisistä ICT-järjestelmistä siirrytään yhteisiin järjestelmiin ja muutakin hallinnon päällekäisyyttä voidaan karsia. Hallinnossa työskentelevien henkilöiden työpanosta voidaan suunnata uudelleen, jotta hyvinvointialue voi tuottaa palvelujaan tehokkaammin. 

Kevyt hallinto vai toimiva demokratia?

Kevyttä hallintoa ja toimivaa demokratiaa voi olla vaikeaa saada samassa paketissa. Hyvä hallinto mahdollistaa sen, että kansalaisten ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajien näkemykset voidaan huomioida paremmin asioiden valmistelussa. Jos näistä prosesseista halutaan sujuvampia ja kevyempiä, voivat itse palvelut olla heikompia kansalaisten kannalta.

Mielestäni Oulun kaupungin demokraattisten toimielinten jatkuva karsiminen on syönyt vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuuksia asioihin. Toimin itse yhdyskuntalautakunnassa, joka kokoontuu kolme kertaa kuukaudessa. Esityslistat liitteineen olivat syksyllä usein monisataa sivuisia ja kenelläkään muun toimen ohessa kuntapolitiikkaa tekevällä ei voi olla aikaa perehtyä jokaiseen asiaan huolellisesti tällä tahdilla. Tämä lisää viranhaltijoiden valtaa suhteessa vaaleilla valittuihin henkilöihin.

Siksi toivonkin tulevilta päättäjiltä viisautta muodostaa hyvä ja demokraattinen päätöksentekomalli hyvinvointialueille. Toimielimiä ja hallintoa tarvitaan, jotta eri puolilla ja eri elämäntilanteissa olevien kansalaisten ääni kuuluu päätöksissä valittujen luottamushenkilöiden kautta. 

Lue lisää ajatuksistani vaalikonevastauksistani: www.lintkr.ee/ainokaisamanninen 

Aluevaalit 23.1.2022
Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022