Olen herännyt suomalaisten metsien tilaan oikeastaan vasta parin viime vuoden aikana. On helppoa kuvitella, että monimuotoisia sademetsiä kaadetaan jossain kaukana maailman äärissä ja suomalainen metsäteollisuus on kestävää. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus. 

Metsien kestämättömästä käytöstä kertoo muun muassa metsälajien ja metsätyyppien uhanalaistuminen. Suomen metsälajeista uhanalaisia on 833 lajia ja näistä suurimman osan uhanalaistuminen on metsätalouden seurausta. Metsätalous kaventaa elinympäristöjen monimuotoisuutta ja eliölajien elinmahdollisuuksia, kuten lahopuiden määrää. Nimenomaan lahopuut on monille pikkulinnuille elintärkeää ravinnonhankinnassa ja näiden pienempi määrä on vaikuttanut etenkin ennen hyvin yleisen hömötiaisen uhanalaistumiseen 2000-luvulla. 

Olen ollut pitkään siinä käsityksessä, että Suomessa metsiä riittää. Voi kuitenkin olla, että en ole koskaan elämäni aikana vieraillut luonnontilaisessa metsässä, vaan ainoastaan hyvin hoidetuissa talousmetsissä. Männyt kaadetaan tyypillisesti noin 60-80 vuotiaina, mutta luonnontilaisena ne voisivat elää jopa satoja vuosia ja vielä tämänkin jälkeen olla kelopuina tärkeä osa luonnon kiertokulkua. Metsien avohakkuu aiheuttaa myös tuhoa puiden kaatamisen lisäksi maanmuokkauksineen. Avohakkuista tulisikin luopua, metsän kiertoaikaa pidentää. Toivon, että voin valtuutettuna ajaa Oulun kaupungin hakkuumäärien tuottotavoitteista luopumista sekä edistää arvokkaiden metsien ja muiden luontotyyppien suojelua. 

Suomessa vain pieni osa metsistä on suojeltua: 13 % metsä- ja kitumaista ja vain 6 % on pysyvän suojelun piirissä. Tämä on vielä kaukana kansainvälisen Nagoyan sopimuksen   17 % kaikkien elinympäristöjen suojelutavoitteesta, johon Suomi on sitoutunut. Vihreiden vasta julkaistussa metsäpoliittisessa ohjelmassa pysyvän suojelun piiriin tavoitellaan 10 % Suomen metsistä ja 20 % keveämmän suojelun piiriin, jolloin lähes kolmannes Suomen metsistä olisi suojeltu. 

Metsiä tarvitaan ennen kaikkea niiden itsensä vuoksi. Niillä on myös keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa hiilivarastoina, luonnonvarana ja ihmisten henkireikänä. Metsäluonnon vaalimisessa on kyse myös ihmiskunnasta. Luonto selviää aina, mutta selviääkö ihminen ilman luontoa? Olemme riippuvaisia ympäröivästä luonnosta ja ilmastosta ja se olisi syytä pitää aina mielessä. 

Mitä jokainen voi tehdä metsien suojelemiseksi? 

  • Äänestää luonnonsuojelijaa vaaleissa
  • Vaikuttaa oman kunnan tai seurakunnan päättäjiin
  • Tukea luonnonsuojelutyötä
  • Suojella metsää
  • Metsänomistajana ottaa kestävämpiä toimintatapoja käyttöön

Muista äänestää kuntavaaleissa 13.6.2021!