Kuntavaaleissa on puhuttu hyvin vähän liikunnasta ja urheilusta. Puhetta ja keskustelua toivoisi enemmänkin, sillä kunnissa voidaan edistää liikunta- ja urheilumahdollisuuksia monin tavoin. 

Kannatan avustuksia monipuoliseen seuratoimintaan, sillä seurat tekevät tärkeää työtä ja vieläpä kustannustehokkaasti. Hankkeiden avulla voidaan tehdä avauksia, miten saataisiin yhä useampi oululainen liikkumaan. Seuroille ja muille urheiluporukoille on myös tärkeää, että tiloja on riittävästi ja ne ovat saavutettavissa kohtuuhintaisesti. Lajikirjo Oulussa on monimuotoinen ja sen arvo tulee tunnustaa myös avustuksissa ja tukimuodoissa. 

Lasten ja nuorten harrastusten tukeminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta on myös tärkeää saada vähän liikkuvat aikuiset liikkumaan enemmän. Muun muassa omasta lajistani, aikuisyleisurheilusta, on tullut suositumpaa, joten myös aikuisten seuratoiminnalle ja harrasteporukoille on kysyntää. 

Kaupunkiympäristö itsessään voi kannustaa liikkumaan. Viihtyisiin ulkoilu- ja pyöräilyreitteihin panostaminen sekä lähiluonto- ja virkistysalueiden säilyttäminen kannustavat erityisesti keski-ikäisiä liikkumaan.  Myös työmatkapyöräilyä voidaan edistää kunnissa ja työpaikoilla. Lisäksi liikunta- ja kuntoilupaikkoja on kunnostettava suunnitelmallisesti, jotta eri puolilla Oulua on laadukkaita paikkoja harrastaa liikuntaa omaehtoisesti. 

Kannatan sitä, että kulttuuri- ja liikunta-asiat siirrettäisiin sivistys- ja kulttuurilautakunnalta omaksi vapaa-ajan lautakunnaksi tai jaostoksi. Näin meillä olisi liikunta-asioihin perehtyneet ja osaavat päättäjät päättämässä, mikä olisi hyvä asia niin kuntademokratian kannalta kuin liikunta-asioiden päätöksenteon laadun varmistamiseksi.