Kulttuuritoimitus kysyi huhtikuussa kulttuuripääkaupungiksi hakevien Oulun, Savonlinnan ja Tampereen sekä Helsingin ja Turun kuntavaaliehdokkailta viisi kiperää kysymystä kulttuurista. Kulttuuritoimituksen jutussa kerrotaan, että Oulusta vain SDP:n ja vihreiden ehdokkaista saatiin vastauksia. Juttuun on nostettu yksi sitaatti vastauksista. Kaikki vastaukseni voit lukea alta:

1. Mikä tai mitkä kulttuurin alat tarvitsisivat enemmän julkista tukea Oulussa? Mistä voisi karsia?

Koronan vaikutukset oululaiselle kulttuurielämälle tulee arvioida tarkkaan ja ohjata rahoitusta niille, jotka ovat eniten kärsineet, eli todennäköisesti esittävät taiteet ja taiteilijat. En osaa sanoa, mistä tulisi karsia. Mieluiten ei mistään.

2. Kirjasto- ja kulttuurimäärahojen keskiarvo kunnissa on Suomessa 150 euroa asukasta kohti (Kuntaliitto 2020). Oulu käytti vuonna 2020 kulttuuriin 162 euroa/asukas (Yle 2021). Mikä vaihtoehto kuvaa parhaiten puolueesi kantaa käytetystä summasta?

Sopivasti.

3. Yli kolmannes kuntien kulttuurimäärärahoista kohdistuu kirjastotoimeen. Millainen voisi olla 2020-luvun kirjasto? Miten kirjastoja pitäisi kehittää tulevina vuosina?

Kirjastot järjestävät jo nykyisellään monipuolista ja hyödyllistä toimintaa, kuten tapahtumia, kursseja ja lukupiirejä. Lainauspalveluiden lisäksi kirjastot ovat tärkeitä ja maksuttomia kohtaamispaikkoja kaikenikäisille. Lisäisin kuntalaisten lainattavissa olevia tavaroita ja välineitä, kuten soittimia, pihapelejä, urheiluvälineitä ja työkaluja, sekä monimuotoisia harrastustiloja, kuten pelitiloja, käsityöverstaita ja 3D-printtausta. Hyvää vertailukohtaa voi hakea esimerkiksi Espoon Sellon kirjastosta. Digitaaliset palvelut täydentävät hyvin perinteistä kirja-, albumi- ja elokuvalainausta ja niistä voi tehdä entistä tunnetumpia kuntalaisten keskuudessa. Nykyiselläänkin esimerkiksi äänikirjoja ja elokuvia voi lainata myös digitaalisesti. Kirjastotoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen nykyisestä tarkoittaa sitä, että sinne tulee ohjata myös enemmän rahallisia resursseja.

4. Millä tavoilla Oulun kulttuurielämä ja kulttuurin tekijät ovat kärsineet korona-ajasta? Miten vahingot pitäisi korjata?

Monet taiteilijat ja freelancerit ovat taloudellisessa ahdingossa kun tapahtumia, esityksiä ja keikkoja ei ole voitu järjestää. Yksi keino voisi olla kaupungin sitoutuminen tilaamaan kulttuuripalveluita jollain rahasummalla seuraavien vuosien aikana sekä pitämään kulttuurimäärähat nykyisellä tasolla tai väliaikaisesti jopa kasvattaa niitä. Koronan vaikutukset oululaiselle kulttuurielämälle tulee arvioida tarkkaan ja ohjata rahoitusta ja tukea eniten kärsineille.

5. Mitkä ovat tärkeimmät kulttuuriin liittyvät kysymykset Oulussa alkavalla vaalikaudella? Mainitse 3–5 esimerkkiä.

Koronapandemian jälkeisen kulttuurielämän jaloilleen nousussa tukeminen, mahdollinen Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihanke, kulttuurin saavutettavuuden parantaminen ja johtamisjärjestelmässä kulttuurin päätöksenteon eriyttäminen sivistys- ja kulttuurilautakunnassa. Kaksi ensimmäistä ovat ehkä aika itsestäänselviä painopisteitä. Vaikka kulttuuripääkaupunkihanketta ei Ouluun tulisikaan, on hyvä panostaa oululaisen kulttuurikenttään ja edistää sen kansainvälistymistä. Oulun kulttuurikenttä on läheltä tarkasteltuna erittäin laaja ja monipuolinen, joten sitä voidaan tehdä näkyvämmäksi. Saavutettavuuden parantamisella tarkoitan sitä, että tehdään kulttuurista merkityksellisempää ja näkyvämpää ihan jokaisen kuntalaiselle ja tehdään uusia aluevaltauksia, kuten kulttuurin tuominen vanhusten palvelukoteihin tai nuorten omaehtoisten taidemuotojen mahdollistaminen. Johtamisjärjestelmässä olisi hyvä huomioida kulttuuripäätöksenteko paremmin. Tällä hetkellä sivistys- ja kulttuurilautakunta käsittelee koulutusta, liikuntaa ja kulttuuria ja päättäjillä on harvoin aikaa ja energiaa näille kaikille tärkeille kunnan sektoreille. Kannatan itse sitä, että liikunta- ja kulttuuriasiat eriytetään sivisvistyslautakunnasta omaksi lautakunnakseen. Lisäksi osallistava budjetointi sopisi hyvin nimenomaan kuntalaislähtöiseen kulttuurikehittämiseen ja sen määrärahoja voitaisiin Oulussa kasvattaa.