Tekniikan akateemisten valtuuston järjestäytymiskokous käytiin 3.-4.9.2020. Osa vihreästä ryhmästämme oli paikan päällä Triplassa Helsingissä ja osa etänä, kuten minä kotonani.

Kokouksen keskeisimpinä päätösasioina oli TEKin hallituksen sekä valtuuston puheenjohtajiston valinta sekä valtuustosopimuksen hyväksyminen tulevalle kaudelle. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin kaikki kevätkokouksesta siirtyneet asiat kuten TEKin uusi strategia ja tilinpäätös viime vuodelta.

TEKin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin oululainen kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie. Paljon onnea Mari-Leena sekä hallituksenjäsenet Mikko Viilo ja Tiina Mikkonen varajäsenet Hannele Lampela ja Noora Laak sekä kaikki muut hallitukseen sekä valtuuston puheenjohtajistoon valitut henkilöt!

Uuden valtuustosopimuksen nimi Parempi työelämä ja kestävämäpi maailma kuvaa hyvin itselleni tärkeitä teemoja, joita ammattijärjestöjen tulee ajaa toiminnassaan: työelämän laatua parantavia asioita työehtosopimusneuvotteluissa ja sitä kuinka korkeakoulutetut ja erityisesti tekniikan osaajat ovat avainasemassa ilmastokriisin hallinnassa. Iso kiitos kaikille niille tekkiläisille neuvottelijoille, jotka käyttivät kesällä tuntitolkulla aikaa valtuustosopimuksen työstämiseen yhdessä eri valtuustoryhmien kanssa. Vihreistä tässä työssä olivat mukana Minna Kilpala, Mikko Viilo, Janne Peltola ja hyvin pieneltä osaltani minä.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut mukava seurata TEKin toiminnan kehittymistä sekä valtuustossa että hallituksessa varajäsenen roolissa. Tällä kaudella työ valtuustossa jatkuu varajäsenenä sekä Vihreän valtuustoryhmämme sihteerinä.

Kehitys kehittyy myös varmasti tulevalla valtuustokaudella. Ensimmäisessä kokouksessa Vihreiden aloitteesta jatkossa valtuuston virallinen kokouskutsu lähetetään sähköisesti ja paperiset materiaalit saa jatkossa vain erikseen pyydettäessä. Lisäksi ryhmämme jätti yhdessä TEKin nuorten ja Vasemmiston ryhmien kanssa kaksi aloitetta hallituksen käsiteltäväksi: toisen läpinäkyvyyden lisäämiseksi TEKin äänivallan käytöstä esimerkiksi Akavan puheenjohtajaehdokkaan valitsemiseksi ja toisen laadullisten työelämätavoitteiden näkymisestä TEKin viestinnässä ja vaikuttamistyössä.

Puheenvuoroni Laadulliset tavoitteet viestinnässä ja edunvalvonnassa -aloitteesta:

Olen Aino-Kaisa Manninen, vihreiden varaedustaja

”TEK-lehti 1/2020 Alehintaan: suomalainen DI / Enemmistö tienaa alle 5000 euroa”
”TEK-lehti 2/2020: Tarkista tienaatko tarpeeksi”
”TEK-lehti 3/2020: Työ miellyttää, palkkaus ei”

Tässä otteita saamistani TEKin sähköpostiviestien otsikoista kuluvalta vuodelta.

Jos seuraa TEKin viestintää vain otsikkotasolla saa hyvin palkkakeskeisen ja yksipuoleisen kuvan TEKin vaikuttamistyöstä. Onko tämä todella se viesti, jonka haluamme jäsenistöllemme antaa toiminnastamme? Me ajamme neuvotteluissa paljon muitakin työelämätavoitteita kuin palkkaa. Erityisesti nuorilla jäsenillä korostuvat tärkeinä työelämäasioina työhyvinvointi, työajan joustot, vanhempainvapaiden tasainen jakautuminen sekä muut vastaavat laadulliset tekijät. Lisäksi koronakriisin aikana varmasti usealla meidän jäsenellämme on huoli siitä, että miten työt tulevat jatkumaan.

Me Laadulliset tavoitteet viestinnässä ja edunvalvonnassa -aloitteen allekirjoittaneet tahot (Vihreät, Nuoret ja Vasemmisto), toivomme hallituksen ottavan huomioon liiton viestintä- ja edunvalvontatyötä ohjatessaan tasapainon laadullisten ja rahallisten tavoitteiden välillä.

TEKin valtuuston kokouksessa jätetyt aloitteet:

ALOITE, TEKV 2/2020

Läpinäkyvyys TEKin äänivallan käytössä

TEKin hallitus teki päätöksen Akavan puheenjohtajaehdokkaiden kannattamisesta hallituksen kokouksessa suljetuin ovin.

Samaan aikaan mm. Akavan erityisalat järjestivät asiasta jäsenäänestyksen ja monet muut Akavan jäsenjärjestöt järjestivät laajoja kentän kuulemisia.

Me allekirjoittaneet katsomme, että TEKin hallituksen tulee ryhtyä toimiin, jotta jatkossa vastaavat tilanteet käsitellään tavalla joka osallistaa jäsenistöä vähintään valtuuston kautta. Erityisesti tällaisissa asioissa tulee harkita, onko tarpeen käydä esimerkiksi neuvoa-antava jäsenäänestys, valtuuston sitova tai neuvoa-antava saatekeskustelu tai esimerkiksi fasilitoitu jäsenkeskustelu.

Tämän aloitteen hyväksyessään valtuusto velvoittaa hallituksen selvittämään edellä mainitut kysymykset ja tuomaan asiasta esityksen valtuustolle päätettäväksi. Hallituksen tulee vastauksessaan kuvata edellytykset, joilla näitä menettelyitä voitaisiin tai ei voitaisi käyttää.

Tämän aloitteen hyväksyessään valtuusto velvoittaa myös TEKin hallituksen selvittämään mahdollisuutta muuttaa sääntöjä siten, että yksittäisestä asiasta voidaan järjestää sitova jäsenäänestys. On järjestöjä, joissa on mahdollistettu jäsenäänestys yhdistyslain 23 § ulkopuolisista asioista.

Helsingissä 3.9.2020

Allekirjoittaneet

  • Janne Peltola (Vihreät)
  • Koko Vihreiden ryhmän puolesta Minna Kilpala, ryhmän pj
  • Koko Nuorten ryhmän puolesta Maija Niemi, ryhmän pj
  • Noora Laak, Vasemmisto

ALOITE

Laadulliset tavoitteet viestinnässä ja edunvalvonnassa

Eri tahoilta on kuultu viestiä, että laadullisista tavoitteista halutaan enemmän keskustelua ja niiden halutaan näkyvän enemmän TEKin, Akavan ja neuvottelujärjestöjen tavoitteenasetannassa ja viestinnässä.

Erityisesti nuorilla jäsenillä korostuvat palkan sijaan työhyvinvointi, työajan joustot, vanhempainvapaiden tasainen jakautuminen ja vastaavat laadulliset tekijät.

Toivomme hallituksen ottavan huomioon liiton viestintä- ja edunvalvontatyötä ohjatessaan tasapainon laadullisten ja rahallisten tavoitteiden välillä.

Helsingissä 3.9.2020

Allekirjoittaneet

  • Aino-Kaisa Manninen (Vihreät)
  • Nuorten ryhmän puolesta, Maija Niemi, ryhmän pj
  • Vihreiden ryhmän puolesta, Minna Kilpala, pj
  • Noora Laak (Vasemmisto)