Julkaistu Kalevassa 23.2.2017

Tilastojenvalossa kotihoidontuen saajista yli 90 prosenttia on naisia. Suomessa vuonna 2015 kotihoidontukea sai 102 400 naista ja vain 7 600 miestä. Tukemalla kotihoitoa entisestään pidetään käytännössä naiset pois työelämästä. Ei ole lapsien eikä äitien etu, että äidit jäävät pitkäksi aikaa työelämän ulkopuolelle. Monelle jo valmiiksi pienituloisille naiselle se voi johtaa loppuelämän mittaiseen köyhyyskierteeseen.

Perhevapaajärjestelmämme kaipaa kokonaisuudistusta. Lapsen hoitaminen kotona on arvokasta, mutta mielestämme perhevapaat ja hoitovastuut pitäisi jakaa tasaisesti molempien vanhempien kesken. Tällä tavoin saavutetaan parempi työllisyysaste ja sitä kautta enemmän verotettavaa kunnan ja valtion kassaan. Viimeisimpänä Elinkeinoelämän keskusliitto on alkanut kannattaa perhevapaiden jakamista ja arvioi, että jos saavuttaisimme Ruotsin työllisyysasteen, Suomessa olisi jopa 50 000 naista enemmän työelämässä. Ruotsissa kotihoitoa ei tueta yhtä pitkään kuin Suomessa.

Kotihoidon lisätukeminen on meidän mielestämme lyhytnäköistä ja lisää miesten ja naisten välistä epätasa-arvoa. On nurinkurista, että Oulu-lisällä tuetaan tällä hetkellä hyvätuloisiakin lapsiperheitä samaan aikaan kun kaupunki on leikannut pois subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja kasvattanut ryhmäkokoja. Olemme Teurajärven kanssa samaa mieltä siitä, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja olisi syytä huojentaa ja kannustinloukkuja purkaa. Olisimme valmiita poistamaan asteittain maksut kokonaan, näin kannustinloukkua ei syntyisi lainkaan.

Aino-Kaisa Manninen
(vihr.), Oulu
Jenni Pitko
(vihr.), Oulu