Vaalitavoitteeni

Olin vihreiden ehdokkaana keväällä 2017 kuntavaaleissa Oulussa. Sain 142 ihmisen tuen ajatuksille ja arvoilleni, mutta se ei tällä kertaa riittänyt valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi asti. Työ ilmastonmuutoksetn torjunnan, yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja koulutuksen eteen jatkuu muualla. 

Vaaliteemani kuntavaaleissa 2017

Ilmastoneutraali Oulu

 • ottaa huomioon ilmastovaikutukset kaikessa päätöksenteossaan ja julkisissa hankinnoissaan.
 • edistää hajautettua, puhdasta ja älykästä energiantuotantoa ja kulutusta.
 • rakentaa tiiviimmin ja eheämmin sekä höllentää autopaikkanormeja.
 • edistää kaupunkisuunnittelua siten, että palvelut ovat saavutettavissa parhaiten kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteen avulla. Joukkoliikenteen palvelutaso kasvaa koko ajan.
 • rakentaa raideyhteyden tiheimmälle reitille keskustan ja Linnanmaan välille.
 • On pyöräilyn edelläkävijä. Nopeat pyöräilybaanat tekevät pyöräilystä houkuttelevaamman.
 • Hyödyntää kiertotalouden periaatteita hankinnoissa ja toiminnoissaan. Esimerkiksi yhteiskäyttöautojen osuus autokannasta lisääntyy.

Lasten ja nuorten Oulu

 • panostaa laadukkaaseen ja edulliseen varhaiskasvatukseen. Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee palauttaa ja ryhmäkokoja pienentää. Oulussa siirrytään ikäluokka kerrallaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen.
 • takaa terveelliset ja turvalliset koulut. Peruskouluikäisille taataan lähikoulut jatkossakin. Kouluissa on riittävät opetus- ja tukipalveluiden resurssit.
 • tukee lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa. Jokaisella lapsella pitää olla ainakin yksi harrastus.

Yhdenvertainen Oulu

 • on jokaiselle hyvä paikka elää ja olla taustastaan tai ominaisuuksistaan riippumatta. Oulu on suvaitsevaisuuden ja esteettömyyden puolestapuhuja.
 • purkaa esteitä yhdenvertaisuuden tieltä. Köyhyys voi heikentää mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan. Varhaiskasvatus ja koulutus antaa parhaan alustan ponnistaa elämässä eteenpäin.  
 • järjestää palvelut, kuten sosiaali- ja terveydenhoito sekä yrityspalvelut, myös englannin kielellä.
 • tukee tasa-arvoista ja yhdenvertaista työelämää. Oulu huolehtii turvapaikanhakijoiden kotoutumisesta ja työelämävalmiuksien kehittämisestä.