Aino-Kaisa Manninen

Green city council member from Oulu
Contact

Aino-Kaisa Manninen

Green city council member from Oulu
Contact
Candidate for Oulu City Council 2021

Candidate for Oulu City Council 2021

I am running for the Oulu City Council in April 2021! I am honored to be nominated as a green candidate for municipal elections in Oulu. All candidates by this date can be read here. I want to make Oulu a more sustainable and pleasant place to live, and fight against...

Oulu – a city for children and the young

Oulu – a city for children and the young

I had the chance to be a panelist in an event organized by the Oulu youth council (Oulun Nuorten Valtuusto). Here in brief some of the issues that came up during the discussion and my thoughts on how Oulu can become a better city for children and the young. A more...

How can Oulu fight climate change?

How can Oulu fight climate change?

I stand as a candidate in the municipal elections so that I could take part in making Oulu a climate neutral city. Municipalities can fight climate change by improving energy efficiency, investing in emission-free energy sources, and taking climate issues into account in city planning, traffic planning and public acquisitions

How can Oulu promote human rights?

How can Oulu promote human rights?

Oulu needs to lead the way in promoting equality as a city. The policy-makers of Oulu have to set an example in openness and equality of actions. They need to strongly and publicly object to racism and hate speech.

AINO-KAISA ON SOCIAL MEDIA

4 days ago

Aino-Kaisa Manninen
Tein kaksi esitystä tänään Oulun kaupungin talousarviokäsittelyssä. Ensimmäisen kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutuksesta 2022 ja toisen tuulivoimaselvityksestä. Otteita puheistani (lue puheet kokonaan ainokaisamanninen.fi):Viikonloppuna osallistuin Vihreiden nuorten liittokokoukseen, joka pidettiin Oulussa. Keskustelimme kaupunkipyöristä ja ihmetystä herätti, eikö Oulussa todellakaan ole kaupunkipyöriä. Tätä samaa on ihmetelty muuallakin. Esitänkin kirjausta talousarvioon s. 104: “Kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutus  tehdään  vuoden 2022  aikana.”Monissa keskusteluissa on esitetty, että kaupunkipyöräjärjestelmän tulisi olla taloudellisesti kannattava. Tulee kuitenkin huomata, että yksikään liikkumismuoto ei ole subventiosta täysin vapaa. Joukkoliikennettä tuetaan, samoin kuin autoilun tieinfraa. Siksi onkin kummallista, että taloudellista kannattavuutta haetaan kaupunkipyöristä. Hyvin suunnitellulla ja kilpailutetulla kaupunkipyöräjärjestelmällä voidaan päästä hyvin lähelle kustannusneutraaliutta tulevina vuosina, kuten Kuopion esimerkki osoittaa. Paras hyöty järjestelmästä saadaan, kun se on osa Oulun seudun joukkoliikennejärjestelmää ja se tukee joukkoliikenteen matkaketjuja. Kaupungin tuottamana palveluna palvelun hinta voidaan pitää myös kaikille kuntalaisille saavutettavana ja palvelua voivat käyttää myös alaikäiset nuoret. Esitän oheista lisäystä s. 178. “Vuoden 2022 aikana laaditaan selvitys, miten tuulivoimahankkeita voidaan edistää Oulussa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi ja kehittää Oulua tuulivoimaa houkuttelevana kaupunkina”. Aktiivisella tuulivoimahankkeiden edistämisellä voidaan saada lisää tuulivoimainvestointeja kaupunkiimme ja sitä kautta kartuttaa kaupungin kiinteistöverotuloja ja lisätä työllisyyttä paikallisesti. Tänä vuonna Suomeen odotetaan yli miljardin euron edestä tuulivoimainvestointeja ja Oululla on mitä parhaimmat edellytykset houkutella investointeja alueellemme. Vuonna 2013 Oulussa laaditun tuulivoimapaikkaselvityksestä ala on kehittynyt huomattavasti. Selvityksen jälkeen tuulivoimaloiden koko ja sitä kautta ympäristövaikutukset ja hankkeiden kannattavuus ovat muuttuneet huomattavasti. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Aino-Kaisa Manninen
Minut valittiin tänään jatkokaudelle Oulun Vihreän Kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi vuosille 2022-23! Pääsen tekemään töitä vihreämmän Oulun eteen yhdessä muiden upeiden hallituksen jäsenten kanssa eli Miia Immosen, Olavi Kuikan, Marja Lähteen, Pia Alatorvisen, Nina Patrikan ja Satu Lapinlammen kanssa. Yhdessä riittää tekemistä mm. sen suhteen, miten vihreästä toiminnasta saadaan vaikuttavampaa ja houkuttelevampaa paikallisesti. Syyskokouksessa keskustelimme menneestä kuntavaalikampanjasta sekä tulevista aluevaaleista. Aluevaaleihin tarvitaan vihreitä ehdokkaita edistämään ihmisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta sekä tekemään ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä hankintoja tulevilla sote-alueilla. Ehdokkaiden ei tarvitse olla sote-alan ammattilaisia, vaan kyky ottaa asioista selvää ja vihreiden arvojen jakaminen ovat ihan riittävät edellytykset lähteä mukaan vaaleihin. Meillä jokaisella on kosketuspintaa sosiaali- ja terveyspalveluihin joko henkilökohtaisesti tai läheistemme kautta. Minä olen ehdolla. Lähtisitkö sinäkin? #aluevaalit #vihreät ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Aino-Kaisa Manninen
Jätämme vihreän valtuustoryhmän kanssa oheisen aloitteen ekologisen kompensaation pilottiin osallistumisesta!Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Oulu lähtisi mukaan ympäristöministeriön ekologisen kompensaation pilotointiin! 🌍 Siihen osallistuminen mahdollistaisi selvittämisen, voidaanko uhanalaisille lajeille ja luontotyypeille aiheutetut haitat kompensoida kaupungin omin toimenpitein ja omalla maalla vai tarvittaisiinko tähän luonnonarvopörssiä, jollaista ei vielä ole olemassa. 🌍 Saisimme myös kokemusta kompensaatioiden käytännön toteuttamisesta ja kustannuksista asiantuntijoiden avustuksella, ja osaamisemme ja tietomme olisivat eturintamassa lain tullessa voimaan.🌍 Ekologisten kompensaatioiden pilotointia tulee toteuttaa myös pohjoisen kaupungin olosuhteissa. Muutoin on vaarana, että lainsäädäntö ja käytännöt muotoutuvat vain etelän kaupunkien olosuhteiden ja esitysten perusteella, eivätkä ne välttämättä sovellu pohjoiseen. Lue lisää aloitteesta täältä: www.vihreatoulussa.fi/2021/11/08/valtuustoaloite-oulun-kaupunki-mukaan-ekologisen-kompensaation-p... #vihreät #vihreätoulussa #ouluvaltuusto #oulu ... See MoreSee Less
View on Facebook